År 1974 lanserade den amerikanske kirurgen Henry Heimlich den metod som används för att rädda en person som är på väg att kvävas. Kort därefter räddades en amerikansk politiker till livet med Heimlich-manövern efter att jordnötter täppt till hans andningsvägar. Politikern, vars namn var Ronald Reagan, blev fyra år senare USA:s president.

Heimlich-manövern går som bekant ut på att ställa sig bakom den nödställd, lägga händerna på magen strax under bröstkorgen och trycka till så kraftigt att det skapas ett lufttryck som gör att det som sitter fast i luftstrupen trycks loss.

Heimlich fick demonstrera tekniken i undervisningssammanhang många gånger under sitt yrkesverksamma liv, men aldrig praktisera åtgärden i verkligheten. Tills för ett år sedan, när Heimlich, som då vistades på ett äldreboende i Cincinnati, satt bredvid en kvinna som råkade sätta en bit hamburgare i halsen. Den gamle läkaren reagerade instinktivt, reste sig lugnt och snurrade runt kvinnan på stolen så att han kunde komma åt att koppla det numera världsberömda greppet och trycka till ett flertal gånger tills köttbiten flög ut och kvinnan kunde andas igen.

Så fick han själv vid 96 års ålder för första gången använda den metod som han själv utvecklat och som räddat livet på så många människor. Läkar­utbildningen är inte bara en yrkesutbildning utan något större än så. Det är kunskap och ett förhållningssätt som man alltid har med sig och kan få nytta av när som helst i livet.