Ymnigt snöfall utanför när detta skrivs fast det är mitten av maj, men de gröna löven talar ändå om att det är vår. Maj är i år inte bara en vårmånad utan även en kampanjmånad för blodtrycksmätning. På sajten htpp://www.maymeasure.com finns information om kampanjen, som omfattar 100 länder. Kampanjen är initierad av de två stora världsomspännande hypertoniföreningarna. Högt blodtryck har av WHO klassats som den viktigaste sjukdomsframkallande faktorn i världen, och mer än en miljard människor beräknas ha hypertoni. Genom att mäta och behandla högt blodtryck finns alltså potential att väsentligt förbättra hälsan för många människor.

Data från till exempel det nationella diabetesregistret i Sverige talar för att vi lyckas allt bättre i Sverige med att få ner blodtrycket hos våra patienter. Livsstilsåtgärder har effekt, och vid behov finns effektiva billiga och relativt biverkningsfria mediciner att tillgå. Högt blodtryck utgör dock ett växande problem i låginkomstländer, där majoriteten av världens befolkning finns, och här ökar det genomsnittliga blodtrycket. Även om kampanjer som denna har störst potential i den delen av världen skadar det inte med en påminnelse om att opportunistiskt screena för hypertoni även i Sverige.

Mät således blodtrycket, gärna i maj, men om inte så nästa gång du träffar din patient!