Är det någon som längre tror att de som hittills kravställt våra journalsystem, och de företag som levererat dem, kommer att lösa de allt större problemen med otympliga och generande svåranvända journal- och IT-system? Är det någon som tror att nuvarande sätt att utveckla, där det tar minst 5–10 år från idé till färdig lösning, kommer att kunna fortleva? Eller på allvar tror att det ska gå att göra allting från tidsbokning till kvalitetsuppföljning i ett och samma megasy­stem? Från en och samma leverantör?

Tänk den dagen då det vi i dag känner som journalsystem bara är ett slags datalager. Vi kommunicerar med flera olika datalager via appar. Dessa är specifikt anpassade för en arbetssituation och innehåller enbart nödvändig information, beslutsstöd för den som önskar, och möjligheter att direkt skapa journaltext, remisser och ordinationer … och hjälper oss att inte glömma.

Processen att på allvar utveckla sjukvårdens IT-system ser ut att ha gått i stå. Allt större och mer komplexa sy­stem. Politiska initiativ som havererar. Och ovanpå allt frågan om integritet som tycks bromsa all utveckling.

Det var inte bankerna som gjorde det möjligt att sköta bank­ärenden via mobiltelefonen eller skivbolagen som gjorde det möjligt att strömma musik. De initiativen kom utifrån. Och de möttes av rejält motstånd inifrån.

Utvecklare och idéer finns, så något måste hindra dem från att komma in.