Under nästan 30 år har jag arbetat tätt ihop med barnmors­kor. Det är en imponerande yrkesgrupp som jag uppskattar enormt och som har lärt mig otroligt mycket genom åren. Kanske det är därför som jag älskar att titta på tv-serien »Barnmorskorna i East End«, en verklighetsbaserad skildring av barnmorskors arbete i London under åren efter and­ra världskriget. Förutom barnmorskornas mångskiftande arbete med kvinnor och deras familjer får man också en god uppfattning om den tuffa verklighet som många familjer levde i under denna tid. 

Nyligen sändes också ett specialavsnitt som beskriver vad som ligger bakom serien och hur den har skapats. Där berättade en förlossningshistoriker (sic!) om vad det engelska ordet för barnmorska, midwife, egentligen betyder. Det visar sig vara ett gammalt ord med germanskt ursprung och betyder »med kvinna«. Det är ju verkligen vad en barnmorska ägnar sig åt, att vara med kvinnan! Helt enkelt att bistå kvinnan när hon behöver hjälp under sitt reproduktiva liv, oavsett om hon föder barn eller om hon genomgår abort. Därför känns det främmande när någon barnmorska inte vill hjälpa en kvinna som önskar genomföra en abort, medan hon anser sig vara en god barnmorska så länge hon bara får ägna sig åt förlossningar. 

De flesta barnmorskor i vårt land är dock professionella och respekterar sina patienters val, och arbetar tillsammans »med kvinnan«. Det är ju samma kvinna som genomgår abort som också föder barn, fast i en annan fas av sitt reproduktiva liv!