För 10 år sedan började en morddömd man på läkarutbildningen i Stockholm. Visserligen hade han avtjänat sitt straff, men händelsen skapade ändå stora rubriker. Ska vem som helst få läsa till läkare? Anses man vara ett oskrivet blad om man suttit av sitt straff? Dåvarande lagstiftning gav inget utrymme för universitetet att stänga av studenten i fråga. Han stängdes så småningom av på grund av förfalskade betyg, och den omtvistade situationen löstes därmed mer eller mindre genom en teknikalitet. Själva grundfrågan lämnades dock obesvarad. 

I samband med debatten kring den dömde studenten framkom att vederbörande sannolikt inte skulle erhålla läkar­legitimation. Från och med 2011 görs i samband med ansökan om yrkeslegitimation en koll mot belastningsregistret, vilket är nytt jämfört med då. Legitimation utfärdas inte om förhållandena är sådana att legitimationen hade återkallats om personen varit legitimerad. 

Yrkeslegitimation är dock ett sent kontrollsteg. Långt innan dess kommer man inom utbildningen i kontakt med patienter och känslig information, antingen som student eller som olegitimerad vikarie. För blivande poliser ser regelverket annorlunda ut. Där ingår en säkerhetsprövning (intervju och registerkontroll) i samband med ansökan till polisutbildningen.

Man kan fråga sig om inte något motsvarande borde ha införts för landets läkarutbildningar, i synnerhet med tanke på väckarklockan som ringde för 10 år sedan.