Landets medicinska fakulteter träffades nyligen för att diskutera aktuella frågor vad gäller läkarutbildningen. Vårt nuvarande system har varit tämligen oförändrat sedan AT infördes för snart 50 år sedan. Det ser nu ut som om vi närmar oss införandet av en ny 6-årig läkarutbildning som leder direkt till legitimation. Som ersättning för AT införs BT (klinisk bastjänstgöring), som är en inledning till specia­listutbildningen. Utredaren föreslår 4 månaders tjänstgöring inom primärvård och lika lång tid i akutsjukvård. Fyra månader är valfria men ska göras i verksamhet med direkt patientkontakt. Psykiatri ska särskilt beaktas. 

BT kan komma att införas redan 2019. Detta för att ge de många läkare som är examinerade i andra EU-länder eller utanför EU och som fått legitimation via kunskapsprov eller kompletterande utbildning en möjlighet att få en bra introduktion till vidare läkartjänstgöring. Denna förändring tycker jag är högst motiverad och efterlängtad. Ju tidigare den kan införas, desto bättre. 

Ett nytt problem som diskuterades var att ett stort antal läkarstudenter, oavsett studieort, numera har svårt att klara de första terminernas studier. Orsakerna till detta är okända men förtjänar att undersökas. Det finns en risk att vi fortsatt kommer att utbilda för få svenska läkare trots den utbyggnad av läkarutbildningen som föreslagits i budgetpropositionen.