2017 går mot sitt slut och 2018 väntar oss. Då är det dags för en snabb tillbakablick och att se framåt. Året som gått har präglats av bland annat efterdyningar av Macchiarini-skandalen och vårdkriser på grund av personalbrist, men även av många positiva händelser som medi­cinska framsteg och vård som fungerar och utvecklas. 

Detta har vi belyst i Läkartidningen, bland annat tack vare många bra bidrag från er läsare! 

Som vanligt kommer vi att utse årets artikel i olika kategorier. Läkartidningens medicinska redaktion nominerar tre bidrag i respektive kategori, och en extern jury utser vinnarna. Mer om detta efter nyår.

Vi hoppas att 2018 innebär ännu fler insända manuskript av god kvalitet. Vi hoppas  också att nästa år inleda en särskild satsning för att belysa de stora medicins­ka upptäckter som gjordes för 50–100 år sedan. Vi har nu hunnit få perspektiv på dessa och vad de inneburit. Ett exempel är hjärttransplantation, som utfördes för första gången av Christiaan Barnard i december 1967, alltså för nu precis 50 år sedan.

Vi hoppas att jul- och nyårshelgerna kommer att innebära avkoppling och rekreation för våra läsare/författare. Läkaryrket är förvisso intressant, mångfasetterat och utvecklande. Samtidigt kan det vara  slitsamt och tärande.  Låt helgerna bli en tid för återhämtning och avkoppling!