Vårt mål är att arbeta enligt tillgänglig evidens. Den är dock många gånger färskvara, och vi måste alltid vara öppna för att omvärdera aktuell kunskap och vara beredda på att ändra såväl metoder som arbetssätt vid behov. Tänk hur länge vi oroade oss för att fingrar och tår skulle trilla av om vi bedövade med adrenalintillsats! Som profession har vi i alla fall verktyg för att kritiskt värdera fakta som presenteras för oss. Men det har inte allmänheten, och därför kan alternativa »fakta« lätt få snabb spridning. Misstron mot experter inom sjukvården förefaller att öka, och på sociala medier kan man lätt finna »källor« och »fakta« som bekräftar ibland komiska, ibland smått absurda hypoteser. Vaccination orsakar autism, kvinnlig könsstympning minskar risken för cervixcancer, p-piller medför infertilitet, kopparspiral leder till depression och håravfall. Menssmärta och svåra klimakteriebesvär anses naturligt och botas bäst med rask promenad och isvatten. Om läkare föreslår behandling ändå beror det på att vi är köpta av läkemedelsindustrin! 

Dessa och fler myter sprids nu snabbt bland allmänheten, och det är angeläget att vi vågar ta dessa diskussioner på allvar och bemöta oron. Det kan ta tid men är väl värt mödan att förklara vad som faktiskt är sant och vad som inte är det. Minskat förtroende för sjukvården ökar risken för bristande följsamhet med alla dess konsekvenser och minskar dessutom villigheten att medverka i kliniska studier med mera. På sikt hotar det allas vår hälsa.