I Sverige sker majoriteten av alla patientbesök i primärvården, och mer än 70 procent av befolkningen har varje år kontakt med primärvården. Där genomförs årligen 40 miljoner besök, varav ca 40 procent läkarbesök. Trots att mycket sjukvård effektueras i primärvården utgör den kliniska forskningen i primärvård endast en procent av all medicinsk forskning i Sverige. Detta kan delvis förklaras av att allmänmedicin är en ung medicinsk specialitet. Den första professuren inrättades 1981, och antalet allmänmedicinska professorer och docenter är fortfarande litet i förhållande till både grundutbildnings- och forskningsbehov.

Anna Nergårdh är regeringens särskilda utredare och leder utredningen som syftar till att utveckla en jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Tillsättningen är ett första steg i en stor system- och strukturförändring av vården som följer delar av förslagen som presenterades i Göran Stiernstedts utredning »Effektiv vård«. Utredningen pekade bland annat på att det behövs en omfattande struktur­reform där primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården.

För att en sådan strukturförändring ska lyckas krävs dock sannolikt ett stort antal åtgärder. En framgångsfaktor kan vara att bygga infrastrukturer som främjar en betydligt ökad forskningsverksamhet i primärvården.