»Jag brinner för god vårdkvalitet, effektiv vård och forskning«, säger den i juni tillträdande nye sjukhusdirektören på Akademiska sjukhuset Eric Wahlberg i pressmeddelandet som annonserar utnämningen. Det låter bra, och Eric är en utmärkt och kompetent person, men jag hoppas att han brinner en del för utbildningen också.

Utbildning är en lika viktig uppgift som vård och forskning för universitetssjukvården. Karolinska universitetssjukhusets ledord är »Vård, forskning, utbildning«. I den ordningen nämns de, och frågan är om det är symtomatiskt att utbildningen nämns sist. Jag tycker att den logiska ordningen borde vara vård, utbildning och forskning. Inte för att något är mindre viktigt men för att en god evidensbaserad sjukvård är en nödvändig bas för att bedriva utbildning och detta i sin tur är en förutsättning för att bedriva god forskning. Därför borde den logiska ordningsföljden vara denna. Många kan anse att ordföljden inte är viktig, men jag tror att det finns ett symbolvärde. 

Exemplen ovan är från universitetssjukhus, men utbildning måste förstås engagera alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Speciellt i denna tid med brist på kompetent personal inom många områden är det viktigt att utbildningsuppgifterna inte nedprioriteras. Det är viktigt för att vi i framtiden ska ha en vård som är bra och även fortsättningsvis kan beforskas och utvecklas.