Nyligen har 3 män häktats efter ett tillslag under pågående högskoleprov när två av dem var i färd med att förmedla de rätta svaren till fuskande deltagare på  provet.  Att fusk förekommer på detta prov har varit känt i många år, inte minst då personerna som organiserar fusket annonserar på nätet och i sociala medier om verksamheten. Fuskarna har kunnat välja vilket resultat man vill uppnå för priser upp mot 200 000 kronor.

Att verksamheten har kunnat fortgå så länge är anmärkningsvärt, och att man nu kommit åt några av personerna bakom är glädjande. Tyvärr har många fuskare redan hunnit bli antagna till läkarutbildningen. En del av dem har efter antagningen kunnat avslöjas och avskiljas från utbildningen, men det är med högsta sannolikhet fortfarande  många fuskare som går kvar på läkarutbildningen. 

Fuskarna har, förutom att ha skadat sig själva, framför allt skadat de sökande som rättmätigt borde ha haft utbildningsplatserna. Har man inte de rätta förutsättningarna för att klara en utbildning får man ofta problem att klara sig igenom studierna. Fuskarna har gjort en mycket dålig affär när de betalat dyrt för att fuska och inte kommer fram till sin examen.  

Tyvärr förekommer fusk även på prov under läkarutbildningen. Det är naturligtvis lika viktigt att bekämpa detta fusk som fuskandet på högskoleprovet. Man blir inte en bra läkare genom fusk – vare sig detta sker före, under eller efter utbildningen!