Min kollega Pelle Gustafson skrev nyligen på denna plats om den orättvisa bilden av svensk sjukvård som ofta presenteras, och jag håller helt med. Mitt område, kvinnosjukvård och förlossning, är ett sådant område som ofta beskrivs som bristfälligt, ja rent av i kris. Det är något som kan oroa exempelvis blivande föräldrar alldeles i onödan. Tänk om det är fullt när jag kommer in till förlossningen? Tänk om jag inte får hjälp? I Sverige finns det alltid plats för födande! Någon gång kanske på ett annat sjukhus än det som planerats.

Svensk förlossningsvård håller en oerhört hög klass, såväl barnmorskor som läkare har hög kompetens oavsett förlossningsklinik. Det är säkert att föda barn i Sverige, och tack vare vår omfattande mödrahälsovård föds också de flesta barn friska. Såväl mödradödligheten som barnadödligheten är dessutom låg i vårt land. Såklart finns saker som kan bli bättre, vi ska alltid sikta på att höja vår kvalitet. Men det är viktigt att vi beskriver hur verkligheten oftast är och även förmedlar en positiv bild av svensk sjukvård, inte bara för våra patienter utan också för våra framtida arbetskamrater, såväl läkare som alla andra personalkategorier.

Att arbeta tillsammans med andra professioner som barnmorskor, sjuksköterskor eller undersköterskor för att erbjuda en säker vård är verkligen fantastiskt, och det är den bilden jag vill förmedla till blivande kolleger. Starkt inspirerad av Hans Rosling skulle jag säga att jag inte är optimist utan helt enkelt realist!