Vår beredskap är god! sa Per Albin Hansson i sitt berömda beredskapstal den 27 augusti 1939. Beredskap är även ordet på modet denna rekordvarma sommar. Beredskap att släcka skogsbränder, att skaffa foder till boskapen, att begränsa oljeutsläpp i skärgården och att, när regnet äntligen kommer, hantera översvämningar. Läkartidningen har fortlöpande rapporterat om sjukvårdens utmaningar i hettans spår: vårdplatsbrist, överhettade akutmottagningar, överfuktiga operationssalar och en översvämmad sterilcentral. En eloge till alla som arbetat dessa tuffa veckor och klarat skivan! 

Min sommarläsning omfattar »Factfulness« av Hans, Anna och Ola Rosling. Författarna resonerar bland annat kring vårt förhållande till risker. Att vi människor har en förkärlek för att reagera snabbt på akuta hot, men en oförmåga att agera analytiskt inför pågående förändringar. Att vi har svårt att se att människans situation på jorden stadigt har förbättrats sedan tiden för andra världskriget, men lätt att ta till oss rapporter om krig och katastrofer. Beredskap är svårt. Det handlar om att kunna ta höjd för både långsiktiga och plötsliga förändringar, utan att reagera förhastat i akuta situationer.

Sjukvårdens beredskap är förvånansvärt god – tack vare all engagerad personal! Min förhoppning inför valet i höst är en diskussion om hur vi får en sjukvårdsorganisation med hög beredskap att stödja detta engagemang.