Rekordväder och som vanligt problematiskt i sjukvården. Det kan väl vara en kort summering av sommaren. Vilken inverkan valrörelsen haft på valresultatet är i skrivande stund okänt. En sak är dock klar. Vården har varit en av de stora frågorna som debatterats, och ytterligare anslag till sjukvård har utlovats från de flesta håll.

Personligen har jag under sommaren fått vittnesmål om både bra och dålig vård. Orsakerna till detta kan säkert delvis vara slumpartade. Man kan ha råkat söka vid fel tillfälle eller träffat fel person i sjukvården. Det medicinska omhändertagandet är kanske inte det som brister mest i vår högteknologiska och oftast effektiva sjukvård. Men det personliga omhändertagandet och omvårdnaden är minst lika viktigt för patienterna i många situationer. När de medicinska insatserna för att bota eller lindra sjukdom har kommit till vägs ände är det viktigt att tröst och omhändertagande fungerar.

Jag har själv varit verksam i svensk sjukvård i ungefär 45 år. Jag har alltid trivts bra i sjukvårdsmiljön (arbetsmiljö pratade man inte så mycket om förr). En orsak till det tror jag har varit ett gott kamratskap och sammanhållning i arbetsgemenskapen. Den stora andel med­arbetare som nu lämnar sin arbetsplats eller i värsta fall vårdyrket talar för att trivseln blivit sämre. Förhoppningsvis kan ett gott arbetsklimat återställas där så behövs. Det är både patienter och personal värda!