Vid sänggåendet, skriv ner 3 bra saker som hänt under dagen. Förknippa var och en av dem med 1 av 10 positivt laddade ord: glädje, tacksamhet, lugn, intresse, hopp, stolthet, nöje, inspiration, vördnad och kärlek. Gör detta 10 till 14 dagar i följd en gång om året, och risken för utbrändhet sjunker med ca 20 procent.

J Bryan Sexton, som leder patientsäkerhetsenheten vid Duke University Health System, Durham, NC, USA, har i en serie mindre pilotstudier funnit dessa resultat. Modellen kallas »Tre bra saker« och bygger på att i stort sett alla interventioner syftande till att reducera förekomst av utbrändhet har en sak gemensamt: de avser öka en persons förmåga att uppleva positiva känslor. Han föreslår också en enklare definition av utbrändhet: en nedsatt förmåga att uppleva positiva känslor. Att då aktivt träna upp förmågan att uppleva positiva känslor gör det lättare att nå balans. Pilotstudierna har genomförts på ST-läkare, patientsäkerhetsansvariga och blandade yrkeskategorier på en neonatal intensivvårdsenhet med liknande resultat. Rekrytering pågår nu till större och mer omfattande studier, där bland annat frågan om det också fungerar på gruppnivå ska besvaras.

Kan det vara så enkelt? 3 bra saker, 10 positivt laddade ord, 2 veckor om året. Det återstår att se. Hursomhelst är det helt ofarligt att pröva. Det kostar ingenting, och man somnar sannolikt gladare. Bara en sådan sak …