Det kommer att ta dig mindre än en minut att läsa detta. Under tiden har 220 barn fötts och 85 personer avlidit. Jordens befolkning kommer att öka med 215 000 personer bara i dag och i år med närmare 50 miljoner. Kostnaderna för hälso- och sjukvård uppskattas under det kommande dygnet uppgå till 13,5 miljarder amerikanska dollar (tre gånger mer än världens samlade försvarsutgifter). 

Globalt saknar 850 miljoner människor tillgång till rent vatten, 830 miljoner människor är undernärda och knappt 30 000 kommer just i dag att dö av svält. Det kan jämföras med att 1,7 miljarder människor är överviktiga, och bara medan du läser detta har det tillkommit ytterligare 25 överviktiga personer. 

I år beräknas totalt 35 miljoner människor dö, varav merparten i hjärt–kärlsjukdom: 4,5 miljoner är barn som avlider före 5 års ålder och 185 000 är kvinnor som dör under graviditet och barnafödande, 1 miljon dör i hiv/aids,
5 miljoner dör av cancer, 640 000 av självmord och 810 000 i trafikolyckor. 

I dag röks närmare 15 miljarder cigaretter, och i år kommer 3 miljoner människor att dö av tobaksrökning. 

Världen i siffror och förändringar i realtid hittar du på http://www.worldometers.info/. Även om uppgifter av detta slag alltid måste läsas med kritiska ögon så tycker jag att de är tänkvärda.