I Lancet publicerades den 10 november en uppdatering av GBD (Global burden of disease study), som publicerades för första gången 2007. Sedan dess har framsteg i globala hälsomått redovisats kontinuerligt. Men årets rapport visar för första gången att framstegen i vissa avseenden upphört och att mortaliteten bland vuxna inte längre sjunker.

Orsaken till detta är bland annat att konflikter och terrorism har blivit en av de snabbast växande dödsorsakerna med en ökning med 118 procent sedan 2007. Andra ökande dödsorsaker är icke-smittsamma sjukdomar, opioidberoende, depression och denguefeber. Icke-smittsamma sjukdomar orsakade 73 procent av alla dödsfall under 2017, och 28,8 miljoner dödsfall förklaras av de fyra vanliga riskfaktorerna högt blodtryck, rökning, högt blodsocker och övervikt.

För första gången har man beräknat tätheten av hälsovårdspersonal i olika länder, och inte oväntat finns stora skillnader. Man uppskattar att bara hälften av värdens länder har det antal läkare, sjuksköterskor och apotekare som behövs för att leverera hälso- och sjukvård av bra kvalitet. Miniminivån har satts till 30, 100 och 5 per 10 000 invånare för respektive kategori.

Rapporten är viktig, för den pekar på att hälsoläget inte förbättras med automatik. Det behövs ett intensivt fortsatt arbete för att förbättra hälsan, speciellt för utsatta grupper och i mindre priviligierade länder än vårt eget.