Läkemedelsboken läggs ner. Den kommer att finnas tillgänglig under 2019, utan uppdatering, och därefter stängas ner, meddelar Läkemedelsverket. Den första Läkemedelsboken gavs ut 1977 som ett led i Apoteksbolagets uppdrag att verka för god information på läkemedelsområdet. Läkemedelsverket övertog ansvaret 2009, då apoteksmarknaden avreglerades. 

Jag skulle vilja travestera en känd författare och utnämna den nu 41-åriga Läkemedelsboken till en lagom tjock bok i sina bästa år. Jag vet inte om man på Läkemedelsverket har gjort någon analys av sin kontaktyta mot sjukvården, men jag skulle gärna se en sådan. 

Att nå ut med information i dag är erkänt svårt. Samtidigt är kunskapsstyrning det nya honnörsordet för vården. Hur många läsare har Läkemedelsboken jämfört med till exempel Information från Läkemedelsverket, som fortfarande hamnar i alla läkares brevlådor? 

Jag kan ha invändningar när mina studenter bara läser Läkemedelsboken och inte fördjupar sig i en farmakologibok. Samtidigt har jag själv god nytta av Läkemedelsboken när jag snabbt vill uppdatera mig inom något terapiområde. 

Jag vill särskilt slå ett slag för de allmänna kapitlen, de om läkemedelsanvändning och regelverk. För behandlingsöversikterna finns privata aktörer som säkert glatt övertar kundkretsen, men var kan jag och studenterna läsa om till exempel läkemedelsvärdering, dopning, miljö och biverkningar i fortsättningen?