Nytt år, ny termin och nya studenter. Som lärare gäller det att uppbåda ny energi och entusiasm när de blivande kollegerna välkomnas till kliniken. På min klinik är studenterna i slutfasen av sin utbildning, och de kan faktiskt komma att vikariera för mig eller mina kolleger redan till jul. Då gäller det att de är redo för uppgiften. De rent teoretiska kunskaperna ska studenterna själva inhämta under kursens gång, med vårt stöd förstås, men hur förmedlas det rent professionella? Hur ska en doktor vara? 

Som handledare blir ju vi förebilder för hur vi omhändertar och bemöter såväl patienter som medarbetare. Det är ett rätt stort ansvar, men ligger ju faktiskt i vårt eget intresse. Vilka kolleger vill vi ha? Vilken doktor vill jag själv möta när jag eller mina anhöriga behöver vård? 

En bra klinisk placering kräver samspel mellan handledare och student. Båda måste visa intresse. Den som känner sig som en i teamet trivs bättre och lär sig förmodligen mer. Besöken på våra mottagningar är ofta korta och det kan någon gång kanske kännas pressat att också undervisa, men det är en god investering att vara delaktig i formandet av kompetenta och empatiska kolleger. Det är dessutom väldigt roligt och lärorikt, så jag önskar er alla God Handledning 2019!