Att bygga en förtroendefull relation tar tid och energi, vilket i ekonomiska termer innebär kostnader. När tilliten väl är på plats finns det dock mycket att vinna, vilket uppmärksammas i veckans medicinska kommentar av Lars Borgquist och Sven Engström.

Med dagens informationsöverflöd, »fake news« och begränsade tid för kritisk granskning blir en trygg relation till sjukvården extra värdefull. Annars är det lätt att vilseledas av oseriösa aktörer, följa ogrundade råd eller genomgå ­onödiga utredningar och behandlingar som riskerar att skada så väl hälsa som plånbok. I en mestadels gemensamt finansierad hälso- och sjukvård som den svenska riskerar detta att stå skattebetalarna dyrt.

När jag blickar tillbaka på 2018 är det med visst vemod. Nya vårdaktörer intensifierar kampen om invånarnas omedelbara uppmärksamhet med stora reklamaffischer där en (o)personlig läkare lockar med hjälp för snuva. Oprövade verksamhetsmodeller rullas ut med samma kraft som de bulldozers som bygger de nya sjukhusen. Personalflykt, framför allt av erfarna, kompetenta mentorer och kollegor, följer. Nya relationer måste byggas upp. Samtidigt läggs väl etablerade »varumärken« och unika kunskapsresurser som Ersta psykiatri och Läkemedelsboken ned.

Jag hoppas innerligt att 2019 blir ett år då vi tänker längre än näsan räcker och investerar i de goda relationer vi har. För ärligt talat, hur har vi råd att inte göra det?