Detta nummer ägnas till stor del åt ett antal temaartiklar om hållbar sjukvård. Det är kanske inte helt uppenbart att det vi gör inom sjukvården har ett avtryck på klimatet. Men liksom de flesta av mänskliga aktiviteter har förstås också sjukvården ett ansvar för att bidra till minskning av koldioxidutsläpp och resursslöseri. Vi är i alla branscher och i vad vi gör på fritiden tvungna att tänka på klimathotet, som är en ödesfråga för vår planet. Sjukvårdens klimatavtryck har också betydelse, vilket framgår av artiklarna i detta nummer, och genom att göra rätt saker i vårt arbete kan vi bidra till hållbarhet.

Utbildning är en viktig komponent i arbetet för minskad miljöpåverkan. Läkartidningen kommer senare i år att i två temanummer med vidhängande symposier ta upp utbildningsfrågor. Under våren kommer ett temanummer om grundutbildningsfrågor. Läkarutbildningen i Sverige stöps för närvarande om, och vi vill belysa olika aspekter i förnyelsen av grundutbildningen. Den nya sexåriga utbildningen påverkar ju också specialistutbildningen samt bryggan till den i och med att bastjänstgöring ersätter AT. Detta och andra aspekter på det livslånga lärandet kommer att belysas i ett temanummer i höst.

Symposierna i anslutning till dessa temanummer är planerade till den 9 maj och den 4 september. Håll utsikt efter annonsering för dessa i kommande nummer av Läkartidningen!