Är det någon som kommer ihåg Fammi? Familjemedicinska institutet, förkortat Fammi, existerade under åren 2002–2006 och skulle bidra till att utveckla den svenska primärvården, närsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården.

Förändringsbehovet i svensk sjukvård har under senare år knådats vidare i utredningar som ofta kommit fram till att ökade resurser och fler uppdrag måste föras över till primärvården, även om det är en smula oklart hur det ska gå till. Gott så, men finns det något sätt att översätta politiska frågor och praktiska problem inom hälsovårdssektorn till forskningsfrågor?

Primärvården i Nederländerna lyfts ofta fram i internationella utvärderingar som ett föredöme där man har en primärvård baserad på vårdcentraler liknande den svenska. Men holländarna har något som vi inte har, och det är Nivel (Netherlands Institute for Health Services Research), som är ett nationellt institut för hälso- och sjukvårdsforskning i Nederländerna och är fristående från universiteten.

Vid ett studiebesök där nyligen blev jag och mina svenska primärvårdskollegor imponerade av den höga tvärvetenskapliga kvaliteten på ­Nivels forskning. Det är just förmågan att integrera hälso- och sjukvårdsforskning med relevans för samhället som gör Nivel till en unik partner i ­policyprocessen och bidrar till att förbättra underlagen för politiska beslut inom holländsk hälso- och sjukvård. 

Är det dags att återuppliva Fammi och uppgradera till 2.0?