Inför en omorganisation diskuterade en företagsledning hur man skulle gå till väga. Verkställande direktören frågade medarbetarna: »Ska vi ta in en konsult eller ska vi röra till det själva?«. 

Denna historia har rätt många år på nacken. Desto mer aktuell är boken »Konsulterna. Kampen om Karolinska«, som recenserats i bl a Läkartidningen. Bland kollegorna är det uppenbart att denna bok varit ett vanligt sällskap i hängmattan under sommaren och att den diskuterats flitigt. 

Boken väcker många frågor och tankar. Visst finns det anledning att se över sjukvårdens organisation och ersättnings­system över tid. Det system som var förhärskande i Sverige för några decennier sedan med fast budget gynnade inte effektivitet. Långa köer var ett bra argument för att få mer pengar till sin klinik. Härefter har olika »produktionsbaserade« ersättningssystem prövats med mer eller mindre framgång. 

Så mycket värde för patienten som möjligt till så låg kostnad som möjligt är naturligtvis en sund grundprincip. Frågan är hur man bäst når dit. De som arbetar inom sjukvården är till syvende och sist de som bäst kan avgöra hur detta kan åstadkommas. Politiker och tjänstemän bör i större utsträckning än vad som skett under omorganisationen på Karolinska lyssna på professionen. Förhoppningsvis blir den stora investering som Nya Karolinska sjukhuset innebär ändå till nytta i framtiden.