Ett märkligt skifte håller på att ske. Att ta hand om och hjälpa sjuka människor kallas numera för »produktion«. Dessa bägge citat ur medlemstidningar är skrivna av läkare för läkare: »klinikerna prioriterar jourtjänstgöring och produktion före utbildning …« och »att producera på avdelning och mottagning …« Bägge citaten är från 2019.

Allt oftare förekommer produktion i mer eller mindre underförstådd negativ mening och ställs i kontrast till något annat och bättre. Sett i ett större perspektiv är detta bekymmersamt. Om en tjänsteman eller någon annan utomstående med ansvar för verksamhetsplanering och uppföljning kallar det vi gör för produktion är det en sak. Men när vi själva kallar bland det finaste man kan göra – att hjälpa andra människor att återfå så god hälsa som möjligt – för produktion är det en annan sak. Vad säger det om oss själva och vår syn på vår profession? Har vi dåligt självförtroende? Är vi bara slarviga med orden? Speglar det vår syn på människor? Eller är det något annat?

Låt vara att det med åren kan infinna sig en viss mättnad och att aktiviteter som de första gångerna var spännande och intressanta med tiden blir allt mer rutin. Detta gäller alla mänskliga aktiviteter, även arbete på vårdavdelningar, mottagningar, operationssalar och akutmottagningar. Men mest av allt är det bara ledsamt att vi själva kallar det finaste man kan göra för produktion …