Som bekant går den vetenskapliga utvecklingen allt snabbare. Under det just gångna decenniet har fler framsteg gjorts än under något decennium tidigare. Det är kanske svårt att inse det just nu, då vi ännu inte i praktiken sett hela resultatet av den senaste forskningens nya landvinningar. Lättare är det ju att förstå betydelsen av 1900-talets innovationer som antiseptik, insulin, kortison, antibiotika, vaccinationer med flera. 

Vad framtiden kan bära med sig kan vi ofta inte förutspå, men vad som är klart är att det fortfarande finns stora behov att fylla för forskning och medicinsk utveckling. Stora delar av världen plågas fortfarande av infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Cancersjukdomarna samt neurodegenerativa sjukdomar är till stora delar svåra att förebygga och behandla. Både under- och övernutrition är globala hälsoproblem, och vad klimatkrisen kommer att innebära för hälsotillståndet i världen kan vi knappast överblicka nu. Information finns samlad på https://lakartidningen.se/Samlingssidor/Klimatforandring-och-halsa–samlingssida/.

Läkartidningen kommer även i det kommande decenniet att spegla den medicinska utvecklingen i Sverige och i världen. Följ med oss i papperstidningen, på webben och på våra seminarier. Några särskilt intressanta seminarier äger rum snart: cancerscreening den 7 februari och neurodegenerativa sjukdomar den 5 mars.

God fortsättning på det nya decenniet!