Under de senaste månaderna har hela världen påverkats av covid-19-pandemin – inte minst sjukvården, som utsätts för ett enormt tryck. På mycket kort tid har man mobiliserat och skalat upp på ett imponerande sätt. Läkare, sjuksköters­kor och andra yrkesgrupper får arbeta mer och under riskfyllda betingelser. Detta är värt hela samhällets respekt och tacksamhet. 

Ett tecken på att sjukvårdsyrkena i mångas ögon ter sig djupt meningsfulla är det påtagligt ökade söktrycket till sjukvårdens yrkesutbildningar. Antalet förstahandssökande till läkarprogrammen till höstterminen är 26 procent fler än förra året. 

De teoretiska delarna av utbildningen sker nu digitalt. Både lärare och studenter har ställt om och arbetar hem­ifrån. Föreläsningar för över 100 studenter och seminarier i mindre grupper fungerar trots vissa inkörningsproblem förvånansvärt bra. Även den verksamhetsförlagda praktiken har anpassats på vissa terminer utifrån möjligheterna till handledning på sjukhus och i öppenvård. 

Det är sannolikt att den oerhört snabba digitalisering av undervisningen som framtvingats av den rådande situationen oåter­kalleligen kommer att förändra hur utbildningen sker framgent. Studenterna har under lång tid önskat en mer flexibel och varierad undervisning, varför lärdomarna från denna vårtermin är mycket värdefulla.