På The Carolinas Aviation Museum i Charlotte, North Carolina, finns en samling artefakter efter nödlandningen på Hudsonfloden i januari 2009. Piloterna Sullenberger och Skiles med besättning samt ett antal personer på tillskyndande färjor gjorde något ingen någonsin gjort förr, och 155 personer kunde fortsätta leva.

På en skärm finns ett citat: »It is the captain’s responsibility to make sure that everything is as it should be in spite of the occasional pressure to do something that is more expedient or less costly … There are three reasons that we do this: Our passengers deserve it, our colleagues expect it, our profession demands it. Whatever happens on my airplane whether good, bad, or indifferent is ultimately my responsibility.« 

Översatt och tolkat: »Det är läkarens ansvar att säkerställa att allt är som det ska vara, trots att det emellanåt finns förväntningar att lösa uppgiften via en genväg eller billigare. Det finns tre skäl för detta: våra patienter förtjänar det, våra kollegor förväntar sig det, vår profession kräver det. Vad som än händer under min arbetsdag, vare sig bra, dåligt eller obetydligt, är ytterst mitt ansvar.«

Coronapandemi eller mer normala förhållanden – att ta hand om en patient är ett lagarbete, men det är läkaren som leder laget. Våra patienter förtjänar det, våra kollegor förväntar sig det, vår profession kräver det. Kan kärnan i en läkargärning uttryckas tydligare eller bättre?