»Tänk corona!« har redan blivit ett uttryckssätt på min arbetsplats på det stora sjukhuset. Då menar vi inte i första hand att vi ska tänka på ett aktuellt virus och dess smittspridning. Det gör vi förhoppningsvis alla ändå. Nej, vi menar att vi ska vara lösningsfokuserade, samarbeta och sätta de medicinska perspektiven i första rummet, på det sätt som vi förvånansvärt snabbt lärde oss att göra under våren, då vi lärde oss att ha korta, väl strukturerade möten med tydliga åtgärdspunkter.

Både chefer och medarbetare kunde från en dag till en annan byta fokus, arbetsplats och arbetsuppgifter. Bästa tillgängliga kompetens på rätt plats utifrån de medicinska behoven. Plötsligt kunde sjuksköterskorna i kommunen ges tillgång till regionens information om patienternas läkemedelsbehandling – ett riskfyllt informationsglapp som vi tidigare brottats med i åratal.

Mycket har förstås fått anstå. Många duktiga och engagerade kollegor i alla olika yrkesgrupper är utarbetade. Viktiga undersökningar och operationer har ställts in. Det är inte bra. Samtidigt finns det andra aktiviteter som har fått stå på vänt och som vi nu säger att ja, det kan faktiskt vänta. Vi kanske inte måste fylla i de här blanketterna, listorna, enkäterna varje år. Det är en befriande insikt. Jag vill gärna fortsätta att tänka corona!