Jag hoppas att sommaren varit avkopplande efter en ovanlig och för många arbetsintensiv vår. Hur höstens pandemiutveckling kommer att se ut vet vi inte, men orostecken finns när det gäller en smittspridning som i skrivande stund visserligen verkar avta nationellt men som har en tendens att öka i några regioner och i Europa generellt. Andra obesvarade frågor är hur immunitetsläget i befolkningen ser ut, hur länge man är immun efter genomgången infektion och när vaccination kommer och hur effektiv den blir.

När smittan snabbt spreds i Sverige i mars blev smittspårning omöjlig att genomföra i de flesta regioner. Förhoppningsvis finns nu resurser så att alla misstänkt covid-19-sjuka personer och deras kontakter kan provtas och isoleras. Att hålla tillbaka smittspridningen är essentiellt för möjligheten att släppa på de nuvarande restriktionerna och få ett mer normalt fungerande samhälle.

Sjukvårdens insats under våren har varit mycket imponerande, men man kommer även i höst att utsättas för nya påfrestningar när ett uppskjutet vårdbehov ska tillgodoses. Vi får hoppas att ökad spridning av covid-19 inte kommer att bidra till att öka belastningen i alltför hög grad.

Läkartidningen har arrangerat två webbseminarier om covid-19 som var mycket välbesökta och bevakar fortsatt utvecklingen på olika sätt – inte minst genom de manus ni kollegor skickar in. Alla covid-19-relaterade artiklar finns samlade via länken https://lakartidningen.se/tag/coronaviruset/.