Under detta år kan det knappast finnas någon som inte vet vad virus är. Sedan februari har covid-19 funnits med i princip i alla nyhetssändningar, och viruset har påverkat oss alla på något sätt. Ett annat virus som står i fokus är hepatit C-viruset, vars upptäckare nu har erhållit Nobelpriset. Det är verkligen en upptäckt som räddat många liv.

Ytterligare ett aktuellt virus är humant papillomvirus (HPV), vars upptäckt belönades med Nobelpriset 2008. HPV orsakar flera olika typer av cancer, varav livmoderhals­cancer är vanligast.

Sedan 2007 har vi haft vaccin mot HPV, och sedan 2012 erbjuds flickor det inom skolans vaccinationsprogram. Från denna höst omfattas även pojkar.

Vi gynekologer har noterat en avsevärd minskning av könsvårtor under de senaste åren tack vare vaccinet, och alldeles nyligen publicerades en stor svensk studie i New England Journal of Medicine av Lei et al, som visar att livmoderhalscancer var betydligt ovanligare hos vaccinerade kvinnor än hos kvinnor som inte vaccinerats. Skyddet var störst när vaccinationen gavs tidigt: före 17 års ålder. Det här är ett så otroligt viktigt budskap, att vaccination av dessa unga individer kan spara så mycket lidande – och såklart även pengar.

Tyvärr har jag upplevt att en del föräldrar är motståndare till detta vaccin, inte bara för att de är oroade för eventuella biverkningar utan för att de tror att vaccinationen riskerar att uppmuntra till sexuell aktivitet, eftersom HPV överförs sexuellt. Nej, kära föräldrar och kolleger, se till att våra barn och deras vänner vaccineras.