Sällan har ett amerikanskt presidentval känts så viktigt som det förestående. När Trump till stor förvåning valdes för 4 år sedan hoppades jag att det inte skulle bli så illa som man då kunde tro, men farhågorna har tyvärr besannats. Den starka polariseringen och de ökande konflikterna i det amerikans­ka samhället som nu ses är allvarliga. Skillnaderna mellan kandidaternas politik i olika hälsofrågor är stora vad gäller tillgång till vård, abortfrågan och vapenlagar med mera, vilket beskrevs nyligen i Lancet (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32036-5). 

Det som jag tycker är särskilt illa är Trumps skeptiska och ibland rent negativa hållning till vetenskap. Ett exempel på detta är uttalanden om och hanteringen av den pågående pandemin, men det som på sikt är allvarligare är Trumps syn på orsakerna till den globala uppvärmningen. Människans bidrag till klimatförändringen förminskas av Trump, som dragit sig ur Parisavtalet och bedriver en politik som försvårar omställningen till fossilfri energianvändning. Globala hälsoeffekter av detta kan på sikt bli förödande.

När det gäller hanteringen av pandemin har samtliga redaktörer i New England Journal of Medicine tagit ställning mot Trump-administrationen, som de anser vara »farligt inkompetent« och inte bör få förnyat förtroende (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2029812). Man kan bara instämma.