Det vi gjorde fel då får vi lida för nu, kan man parafrasera statsministern i det senaste talet till nationen. Dagens svåra pandemisituation i Sverige är sannolikt ett resultat av brister inte minst i den initiala hanteringen  av smittan. Vaga rekommendationer som »Om man har varit i riskområde och har symtom bör man stanna hemma« och senkomna begränsningar av folksamlingar var otillräckliga, med följden att förmågan att kontrollera smittan gick förlorad i många regioner i mars. 

Vi har nu åter en utbredd allmän smittspridning som man försöker dämpa med råd och rekommendationer. Målsättningen är bland annat att sjukvårdens kapacitet inte ska överskridas. Cirka hälften av IVA-platserna är den 8 december belagda av covidpatienter, och cirka 2 000 patienter med sjukdomen vårdas nu på sjukhus. Naturligtvis hade denna kapacitet behövts för den ordinarie sjukvården. 

Undanträngningseffekterna på grund av covidpandemin är plågsamma för de patienter som inte får genomgå planerade operationer, men kommer på sikt sannolikt också att innebära förlorade levnadsår som en följd av uppskjutna utredningar och behandlingar. Till detta kommer patienter med långtidssymtom av covid-19.

Julfirandet får i år ske med bara de allra närmaste. Jag hoppas att även de som arbetar på sjukvårdsgolvet kan få en rimlig julledighet och få energi för fortsatt arbete på det nya året. Det kommer trots allt att bli ljusare!

God Jul och Gott Nytt År!