Sjukhusvårdade patienter och nya fall av covid-19 har under de senaste veckorna minskat i Sverige. Det finns dock inte någon anledning att slappna av, vilket framhålls av Folkhälsomyndigheten. Om nuvarande restriktioner inte bibehålls kommer smittspridningen troligen att ta fart igen, inte minst då det nu finns risk för ökad spridning av nya varianter av viruset, som B1.1.1.7 från Storbritannien. I en artikel i Lancet pläderas för en paneuropeisk aktionsplan mot de nya virusvarianterna. Man föreslår bland annat att ge alla som inte kan arbeta hemifrån FFP2-munskydd och »obligatorisk« isolering av smittade personer.

I Sverige baseras strategin delvis på rekommendationer till befolkningen. Från och med den 7 januari infördes en rekommendation att använda munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid. Hörsamheten till detta är enligt journalistiska bedömningar endast ca 50 procent. Det är inte särskilt förvånande med tanke på att Folkhälsomyndigheten uttryckt att skyddseffekten av denna åtgärd bedöms som låg (men att den ändå är motiverad på grund av det allvarliga läget). Det är synd att skyddseffekten av munskydd inte bättre tas till vara.

Ett mer normalt liv väntar oss möjligen i sommar när en majoritet av befolkningen förhoppningsvis är vaccinerad. Fram till dess behövs fortsatta re­striktioner, där det kanske inte bara räcker med rekommendationer. »Bör« kan åtminstone bytas ut mot »ska«, även om tvingande lagar saknas.