Nyligen rapporterades i RFSU:s tidning Ottar att en privat klinik ägnar sig åt att »rekonstruera« hymen, det vill säga konstruera en struktur som normalt sett inte existerar. Har inte myten om mödomshinnan försvunnit? Tydligen inte, och särskilt inte om det finns någon som tjänar pengar på den. Läkarförbundets etikråd ska diskutera frågan och anser att dessa ingrepp kan vara olagliga då de saknar medicinsk indikation (Läkartidningen.se, 9 feb 2021). Så är det förstås, men dessvärre finns det ju rätt många åtgärder som i dag utförs som också saknar medicinsk indikation och som fortsätter att upprätthålla myter om hur en kvinna, och framför allt kvinnans underliv, ska se ut.

Mycket lite av det som erbjuds inom området »intimkirurgi« uppfyller kriteriet medicinsk indikation. Det finns absolut indikation för att kirurgiskt åtgärda problem i underlivet, till exempel till följd av skador efter förlossning eller vid missbildningar. Men att för långa eller för ojämna blygdläppar, eller för lång skyddande flik över klitoris, kan utgöra ett hinder för normal aktivitet är väl rätt tveksamt. Ändå finns ett enormt utbud av tjänster för att förminska, försnäva och ta bort delar av kvinnors underliv. Sällan erbjuds liknande åtgärder för mäns underliv, vilka ju rent logiskt borde kunna ge upphov till större besvär vid cykling, träning och liknande. Oro och obehag kan hanteras på olika sätt, kanske inte alltid kirurgiskt. Problemet är inte stor efterfrågan, problemet är snarare stor tillgång!