Ett snabbt stigande antal vaccinerade personer och därmed sjunkande dödstal ger hopp om ett kommande slut på pandemin. Men smittspridningen är fortsatt mycket hög i Sverige, och belastningen på sjukvården av pandemin är i skrivande stund fortsatt svår och i tilltagande. Majoriteten av befolkningen har ingen immunitet mot covid-19, så fortsatta restriktioner är nödvändiga. Det har från regerings- och myndighetshåll hävdats att utvärderingen av hur vårt land har klarat pandemin ska vänta tills det hela är över, men jag anser att man hellre kontinuerligt bör utvärdera för att kunna hantera den akuta situationen så bra som möjligt. De nuvarande rekommendationerna som vi levt med länge har ju inte önskad effekt då de nu inte får ner smittspridningen.

Pandemin har förändrat vårt sätt att leva, arbeta och studera på ett sätt som vi inte kunde tänka oss för lite mer än ett år sedan. I en intervju i Läkartidningen förklarar Hans Hjelmqvist, ordförande i Läkaresällskapets utbildningsdelegation, att ST-utbildningen påverkas och riskerar att leda till att färre specialister blir klara. I en enkät säger 80 procent av de svarande specialistföreningarna att de planerar för att digitalisera kurser. Vi på Läkartidningen har sedan ett år helt digitaliserat våra seminarier och erbjuder nu också ST-utbildningar digitalt, den första redan i vår – se ST-kurs i kardiovaskulär primärprevention på Läkartidningen.se under »LT arrangerar«.