Carl Johan Östgren

När man rankar de 10 viktigaste medicinska landvinningarna brukar upptäckten av insulin för behandling av diabetes finnas med. I sommar är det 100 år sedan Frederick Banting och Charles Best lyckades utvinna insulin ur bukspottkörtlar från djur, vilket gjorde att man för första gången kunde behandla diabetes. I januari året därpå blev 14-årige Leonard Thompson den förste diabetespatienten i världen som behandlades med insulin. Detta jubileum har redan förtjänstfullt uppmärksammats i Läkartidningen (13–14/2021) av Peter M Nilsson.

Man kan imponeras av hur snabbt, även med dagens mått mätt, man kunde skala upp produktions­takten. Läkemedlet blev snabbt tillgängligt i den industrialiserade världen, och redan 1923 behandlades 20 000 diabetespatienter med insulin. De första insulinerna utvanns ur bukspottkörteln från nötkreatur och grisar. Det dröjde till slutet av 1970-talet innan syntetiskt insulin kom – en kopia av människans eget insulin, som därför kallas för humant insulin.

De senaste årens landvinningar inom diabetessjukvården, med nya klasser av läkemedel som inte bara sänker blodsockret utan också skyddar mot hjärt–kärlsjukdomar, har också nyligen beskrivits i Läkartidningen (13–14/2021). Men fortfarande är insulin vårt mest kraftfulla och viktigaste läkemedel i behandlingen av diabetes till följd av de upptäckter som gjordes sommaren 1921 i Toronto – det är väl värt att fira!