»Jag är så trött på idioterna« har jag hört bekanta beklaga sig över folk som inte vaccinerar sig mot covid.

Skepsis mot vaccin är lika gammal som själva vaccinprincipen. Det kan handla om såväl rädsla för biverkningar som religiös eller filosofisk övertygelse. Tilltron till samhällsinstitutioner kan också skilja sig avsevärt beroende på var i världen man vuxit upp. Desinformation, som i dag snabbt sprids och fastnar i svårgenomträngliga filterbubblor, är svårbehandlad och spär på rädsla.

Boten mot vaccinmisstro är dock inte att dumförklara motparten. När någon hånar en blir man sällan mer benägen att ta till sig vad de säger. En nyanserad, respektfull dialog där eventuella farhågor bemöts ger sannolikt bättre resultat.

Utvecklingen av vaccinerna mot covid-19 är verkligen en makalös historia. Ingen hade kunnat föreställa sig så effektiva och säkra vacciner på så kort tid. Samtidigt som det är en naturlig del av den vetenskapliga metoden att kontinuerligt utvärdera och förbättra i takt med att ny information kommer fram, kan man ha förståelse för att kort uppföljningstid, sällsynta biverkningar samt förändrade rekommendationer rörande åldersgrupper och doseringsintervall kan leda till viss oro.

Budskapen i en artikel om vaccinskepsis från 2013 (https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2013/04/misstron-mot-vaccinationer-maste-bemotas-med-respekt/) står sig väl än i dag. Vaccinkritiker är inte någon homogen grupp. Ideologiska motståndare kan sällan omvändas, men respektfull upplysning kan övertyga dem med misstro på grund av undermålig kunskap. Det kan vara tålamods­prövande, men är extra viktigt att komma ihåg när vi nu börjar vaccinera allt yngre.