I år fyller den pediatriska tidskriften Acta Paediatrica 100 år. Det firas bland annat med ett jubileumsnummer som gavs ut under sommaren (https://onlinelibrary.wiley.com/toc/16512227/2021/110/S472). Här kan man läsa att den förste chefredaktören, Isak Jundell, redan 1921 formulerade Actas uppdrag som att möjliggöra för nordisk pediatrisk forskning att presenteras under en gemensam portal. 

Etthundra år senare finns fortfarande mycket gemensamt i det som kännetecknar barns hälso- och sjukvård i Norden, inte minst när det gäller synen på familjen och barns rättigheter. Den pediatriska forskningen visar ofta nordisk samsyn kring problemställningar och hur de kan lösas, och inte bara pediatriska utan även andra nordiska samarbeten inom klinik och vetenskap har ofta varit framgångsrika. 

Därför är det tråkigt att ta del av medierapporteringen och Riksdagens handlingar (utrikesutskottets betänkande), som menar att nordiskt samarbete har satts under press på grund av pandemin. Jag tänker att vi borde ta tillfället i akt och stärka våra nordiska samarbeten. Det finns plats för nya och fler, och de behöver kanske inte alltid ta hundra år att bygga upp – även om uthålligheten hos Acta Paediatrica är imponerande. Så håll gränserna öppna för personliga kontakter och ny kunskap, lär av varandra, och öka det nordiska samarbetet och tilliten i alla led!