Margaretha Bågedahl Strindlund

I veckans nummer av Läkartidningen publiceras ett tema om rehabiliteringsmedicin. Där presenteras värdefull kunskap om moderna metoder för hur man bedömer, diagnostiserar och behandlar olika typer av funktionsnedsättningar. Ämnet är högaktuellt nu när postcovidsyndromet med långvariga eller sena symtom från olika organsystem efter covid-19 rapporteras i en oroande omfattning här i Sverige och internationellt [BMJ. 2021;372:n132]. 

Det är oklart hur stor andel av denna nya patientgrupp som inte blir helt frisk och därför behöver rehabiliteringsinsatser.  Men klart är att det kommer att behövas insatser på flera olika nivåer, allt ifrån råd om egenvård till behandling på specialinriktade rehabiliteringsenheter för mer påtagliga funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen har gett ut kunskapsstöd till hjälp i planeringen av detta arbete, och primärvården kommer att vara navet i rehabiliteringen för många av dessa patienter. 

Postcovidsyndrom är fortfarande en oklar diagnos. Vi vet fortfarande mycket litet om vilka som löper risk att få postcovid, men intensiv forskning pågår och det kommer förhoppningsvis att ge oss mer kunskap om sjukdomen och bättre förutsättningar att ta hand om de drabbade. Trots detta måste vi redan nu hjälpa de sjuka med de resurser som står till buds och de kunskaper vi har om andra liknande postvirala tillstånd och långvarig respiratorbehandling. Det bästa får inte bli det godas fiende!