Att göra eller inte göra – det är frågan! Vi har många riktlinjer i vården som beskriver vilka undersökningar och behandlingar vi ska inleda. I Fass står det hur vi ska påbörja en läkemedelsbehandling, vid vilken indikation och i vilken dos. Men vi har nästan inga dokument som beskriver vad vi inte ska göra eller när vi ska avsluta en behandling. Det finns ingen rubrik i Fass som heter »utsättning«. 

En onödig undersökning eller behandling kostar inte bara tid och pengar. Den kan också vara direkt skadlig genom att leda till fler ingrepp och behandlingar, som alla innebär någon risk för patienten. »Kloka kliniska val«, eller »Choosing wisely«, är en internationell och professionsdriven rörelse med syftet att minska antalet onödiga undersökningar och behandlingar [Trysell K. Färre onödiga blodprov efter idogt arbete på Skånes universitetssjukhus. Läkartidningen. 22 apr 2021].

Inom Svenska läkaresällskapet finns en arbetsgrupp med uppdrag att undersöka förutsättningarna för en svensk Kloka val-kampanj [Sfam-H. Pandemin bör bli startskottet för svenskt »Choosing wisely«. Läkartidningen. 17 mar 2021]. Häromveckan hölls en workshop där man bland annat kunde höra om erfarenheterna från Kloke valg-kampanjen i Norge (https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/): »Det handlar om kvalitetsförbättring och patientsäkerhet. Minskade kostnader är en sidoeffekt.« 

Jag tänker att det är viktigt att läkare från behandlande och diagnostiska specialiteter krokar arm och gemensamt diskuterar hur vi kan stödja de kloka kliniska valen, med eller utan en regelrätt kampanj.