Förlossningsvård är ständigt ett aktuellt ämne i medier. Inte så konstigt egentligen: över 100 000 kvinnor föder barn i vårt land varje år. I de allra flesta fall går det utmärkt, och såväl mor som barn klarar sig väl genom förlossningen. Men ibland inträffar det något som kräver ett snabbt och korrekt handläggande för att det inte ska sluta med katastrof. Även hos friska gravida utan riskfaktorer kan något gå fel. 

Svenska barnmorskor har en unik kompetens när det gäller att ta hand om födande, och samarbetet med förlossningsläkare när något avviker är en förutsättning för säker förlossningsvård. Läkare måste också vara trygga med normala förlossningar för att kunna hantera det avvikande. 

Både barnmorskor och läkare behövs vid våra enheter, och inom båda professionerna behövs också en blandning av nya och erfarna medarbetare. Såväl nyutbildade barnmors­kor som nyutbildade läkare behöver mer erfarna kolleger att luta sig emot. Det handlar inte bara om antal, utan de individuella medarbetarna är oerhört viktiga. 

När jag själv var nyexaminerad läkare var det de erfarna barnmorskorna som gav mig det stöd och den trygghet som behövdes för att klara jobbet. Utan det stödet hade jag nog aldrig stannat i den här specialiteten, och tänk vad jag hade missat då. 

Låt oss stödja varandra – alla behövs för säker och god vård, inom alla specialiteter!