Att tolka resultat från vetenskapliga studier kan vara vanskligt och leda till dispyter mellan forskare såväl som bland en engagerad allmänhet.

Vissa studier antyder att genomgången covid-19-infektion ger ett bättre framtida skydd mot infektion än vaccin. Denna information, i kombination med uppgifter om att omikron uppges vara lindrigare, kan feltolkad bli en farlig cocktail. Så sprids nu på sociala medier uppfattningen att »naturlig immunitet« är att föredra och till och med är eftersträvansvärd.

Men det är en dålig idé att försöka dra på sig smittan med flit – särskilt om man inte är vaccinerad. Ett tragiskt exempel på detta är den tjeckiska sångerskan Hanka Horkás öde. Hon trodde inte på bisarra konspirationsteorier om covidvaccin utan hade snarare uppfattningen att det var bra att få covid och därmed slippa vaccin. Därför valde hon avsiktligt att tillbringa mycket tid nära sin son och hans pappa – som båda var fullt vaccinerade – när de fick covid under julhelgen. Planen lyckades och sångerskan fick covid som hon ville. Efter att initialt ha förbättrats avled hon dock i sitt hem efter synnerligen hastigt påkommen svår andnöd. 

Familjen har valt att berätta hennes historia för att bidra till att övertyga fler att vaccinera sig. Ett starkt och viktigt budskap förstås, för att motverka ryktesspridning och vantolkningar. Men här har vi alla en viktig roll att fylla – i synnerhet vår profession.