Krig är det yttersta vansinnet, och nu är det Ukrainas folk som akut lider svårt av detta. Vi har alla chockats av de upprörande bilderna av attacker mot helt civila mål, inkluderande bland annat flera sjukhus. Förutom de rent fysiska skadorna och förlusten av människoliv kan man bara spekulera om vilka långtidseffekter det stora antalet psykologiska trauman kan leda till. Till detta kommer att den ukrainska sjukvården kommer att ha stora svårigheter att hantera den ordinarie vården och att risken för epidemier är överhängande. Vi har alla ett ansvar för att hjälpa Ukraina i denna svåra tid.

Är motståndet mot invasionen värt all förstörelse och mänskligt lidande? Jag menar att det absolut är det, då demokrati och frihet är värden som är essentiella även för mänsklig värdighet och hälsa. Jag var själv i Sovjetunionen vid fyra tillfällen 1970. Det kändes som att komma från mörker till ljus när jag återvände och passerade den finländska gränsen. Den förväntade livslängden i Sovjet­unionen var mycket låg och alkoholmissbruket mycket utbrett. Det repressiva systemet från Sovjettiden har gjort en snabb comeback i dagens Ryssland och kraftigt accentuerats i nuvarande krigssituation.

Fria medier, yttrandefrihet och folkets bestämmande i rättvisa val är omistliga värden som i det långa loppet är förutsättningar för hälsa i vid bemärkelse. Demokrati och frihet är värda att försvara.