Margaretha Bågedahl Strindlund

Aktuella studier som rapporterats bland annat i Läkartidningen visar att många unga läkare känner sig utmattade och funderar på att ändra yrkesinriktning. Detta är bekymmersamt, men kanske inte så konstigt efter pandemin och den enorma belastningen på sjukvården som följde. Problemet är dock inte nytt. En oroande förekomst av utmattningssyndrom bland läkare har rapporterats under en längre tid, och då särskilt bland de unga [Physician burnout: a global crisis. Lancet. 2019;394(10193): 93].

Utmattningssyndrom har en multifaktoriell bakgrund, men förknippas oftast med långvarig stress utan möjlighet till ordentlig återhämtning. Någon enkel åtgärd finns inte för att förhindra tillståndet. Något som jag, som reflektionsgrupphandledare för AT-läkare, ofta får höra är hur stressande det är att som oerfaren läkare känna sig osäker inför svåra medicinska beslut och samtidigt uppleva brist på stöd av seniora kolleger som själva är stressade eller inte är så benägna att handleda.

Jag är övertygad om att tillgång till bra handledning är en viktig pusselbit, som måste prioriteras för att minska stressen och underlätta anpassningen till läkarrollen. Detta stöds också av en ny svensk studie [Carlsson Y, et al. Int J Med Educ. 2022;23(13):66-73].

Att vara en bra handledare ska vara en tung merit som premieras, så att de unga läkarna får en bra start i sitt yrkesliv och kan pröva sina vingar på ett patientsäkert sätt!