Grattis till den kliniska farmakologin, som fyller 52 år i Sverige! År 1970 tillsattes den första professuren i ämnet vid Linköpings universitet. Folke Sjöqvist, då 38 år, tillträdde tjänsten med en entusiasm och ett engagemang som följde honom genom livet fram till hans död 2020. Under pandemins inledande månader hade vi inte möjlighet att samlas, vare sig för att hedra Folkes minne eller för att fira ämnets 50-årsjubileum. I november 2022 sågs vi två dagar i Linköping för att ta skadan igen. 

I dag är precisionsmedicin ett modeord. För den kliniska farma­kologin har precisionsmedicinen varit en av grundpelarna från starten, vid sidan av kritisk och oberoende läkemedelsvärdering. Det fanns en hel del motstånd mot ämnet initialt. I Läkartidningen [1978;75(9):744] beskrev Erik Ask-Upmark, professor i invärtesmedicin vid Uppsala universitet, den kliniska farmakologin som ett abderitiskt, det vill säga befängt, ämne; ett »contradictio in adjecto« ‒ en motsägelse i sig själv. 

Folke lät sig inte nedslås. Utöver att vara en förkämpe för den kliniska farmakologin stod han för en rad värden, som är giltiga oavsett medicinsk specialitet och tidsålder: vikten av att förena klinik, forskning och undervisning och att fokusera på klinisk nytta för patienten, vikten av internationellt samarbete grundat på allas lika värde och utan hänsyn till politiska skiljelinjer. Folke stod för glädje i arbetet och en vilja att se det större sammanhanget och lyfta andra.

Jag hoppas kunna föra något litet av detta vidare!