Den senaste tiden har misstänkta brott i samband med inköp av medicinsk utrustning avslöjats. På Akademiska sjukhuset har enligt SVT 200 000 kronor utbetalats till den ansvarige chefen i samband med inköp av röntgenutrustning. På Karolinska sjukhuset har en läkare med ansvar för upphandlingar haft ett konsultavtal med ett företag och samtidigt deltagit i direktupphandlingar av företagets produkter för sjukhusets räkning. Händelserna har polisanmälts som misstänkta mutbrott, och vi får se vad följderna blir.

Vi som varit med ett tag minns middagar och kongressresor som bekostades av läkemedelsföretag, oftast med syftet att upprätta personliga relationer och att företagets läkemedel därmed skulle favoriseras gentemot konkurrenternas i olika sammanhang. På läkemedels­området har skärpta regler införts för länge sedan. Medicinteknikbranschen har anslutit sig till dessa regler, som dock ej verkar följas. 

Om det rör sig om enstaka avvikelser eller toppen av ett isberg vet vi inte, men att Sverige inte är befriat från korruption är nog rätt säkert. Reglerna för de medi­cintekniska företagens relation till vården måste följas, och vårdens vaksamhet behöver skärpas. Det är kvalitet och prisvärdhet som ska avgöra vilken apparatur som inköps – inte kundens personliga eller ekonomiska relationer till företagen!