2022 har präglats av historiska och negativa händelser, framför allt Rysslands anfallskrig mot Ukraina men även ekonomisk oro och fortsatt pandemi, varav den sistnämnda tillsammans med andra luftvägsinfektioner bidragit till en hård belastning på sjukvården i vårt land under slutet av året. Till detta kommer en fortsatt global uppvärmning som sannolikt orsakat väderutlösta katastrofer, bland annat med stora översvämningar, inte minst i Pakistan. Vi får hoppas på ett bättre 2023!

Som framgått på nyhetsplats lämnade jag vid nyår över stafettpinnen som medicinsk huvudredaktör till Lena Marions och Michael Wilczek. Vi har inom den medicinska redaktionen haft ett mycket gott samarbete under många år, och jag är övertygad om att Läkartidningens avdelning för klinik och vetenskap under deras ledning fortsatt kommer att utvecklas på ett bra sätt. Jag fortsätter som medicinsk redaktör för internmedicinska ämnen tills min efterträdare Helena Nordenstedt tillträder den 1 april. Helenas bakgrund inom global folkhälsa kommer att tillföra den medicinska redaktionen värdefull kompetens inom detta angelägna område.

Men det är inte vi som jobbar på Läkartidningen som utgör dess viktigaste resurs och kompetens, utan det är ni som läsare, skribenter och referenter! Jag hoppas således att ni fortsatt engagerar er och gärna hör av er till oss med förslag och synpunkter. Tillsammans gör vi Läkartidningen ännu mer angelägen för läkarkåren och samhället i stort.

God fortsättning på 2023!