Martin Almquist och medförfattare skriver på sidan 458 i detta nummer av Läkartidningen om bakgrunden till den internationella kampanjen Choosing wisely och möjligheten att genomföra en liknande kampanj i Sverige. Det handlar om att mönstra ut åtgärder som inte tillför patientnytta. Omotiverade undersökningar kostar tid och pengar och kan leda till undanträngningseffekter. Själv undervisar jag sedan många år i konsten att sätta ut läkemedel när nyttan inte längre säkert överväger riskerna.

En annan av mina käpphästar är journalen. Tillför den patientnytta i rimlig relation till kostnader och tidsåtgång? Undan­trängningseffekter ser vi helt klart, baserat på hur stor del av arbetsdagen som viks åt dokumentation. Kan vi mönstra ut något av detta? Hur mycket av journalinnehållet stödjer god vård, uppföljning och forskning? Hur mycket skrivs av tradition eller för Ivos ögon? Almquist nämner begreppet »defensive medicine« – åtgärder som i första hand syftar till att undvika anmälan eller klander. Flera regioner står i begrepp att införa nya journalsystem. Alla är de dyra och tidskrävande, liknar den gamla pappersjournalen och nyttjar dåligt datorns förmåga att söka och strukturera data.

Jag har en fantasi: Hur skulle en elektronisk journal se ut om vi helt utan vetskap om historik och tradition, men med goda kunskaper i informationsteknik, designade ett helt nytt system med både personalens och patientens bästa i fokus?