Ett år har nu gått sedan lagen som garanterade aborträtten upphävdes i USA. Sedan dess har abort i princip helt förbjudits i åtminstone 14 av landets delstater. Inte bara avbrytande av oönskade graviditeter stoppas, utan även omhändertagande av kvinnor med graviditetskomplikationer som inkompletta missfall och utomkvedshavandeskap, tillstånd som kan vara livshotande. Graviditet efter våldtäkt kan utgöra undantag från förbudet, men då måste övergreppet kunna bevisas. Sådant är ju inte alltid så lätt, och det juridiska tar tid. Därför reser kvinnor mellan delstater i jakt på vård. 

Läkare har också av sina uppdragsgivare förbjudits att berätta om konsekvenser de bevittnat till följd av de nya reglerna. I Indiana dömdes nyligen en gynekolog till böter efter att hon berättat om en 10-årig flicka som blivit gravid efter våldtäkt och som tvingats lämna sin hemstat för att kunna genomföra ett avbrytande. Händelsen avfärdades av abortmotståndare dessutom initialt som påhittad. 

Dessa absurda lagar hotar kvinnors liv i ett land som redan kännetecknas av stigande mödramortalitet. Men även de som besöker landet och är i behov av omhändertagande kan så klart drabbas. Personal riskerar straff och är osäker på vad som får göras. Kanske något att beakta när nästa vetenskapliga kongress i USA planeras? Finns det kvinnliga deltagare i reproduktiv ålder? Kanske läge att förlägga kongresser till stater med humanare lagar?