När marken skakar i Japan kollar man direkt om det meteorologiska institutet har gått ut med en varning för en flodvåg. På liknande sätt har vi ängsligt spanat efter en våg av psykisk ohälsa i efterdyningarna av coronapandemin. Under mars 2020 minns jag hur vi med bävan undrade om vi skulle drabbas lika hårt av coronaviruset som Lombardiet och New York. I början av pandemin noterade vi dock med förvåning att psykiatriakuten vid vår klinik var relativt öde. Efter hand har patienterna börjat söka psykiatrisk vård, och nu är vi med råge i kapp avseende söktryck. Inflödet av remisser till min psykiatriska mottagning är klart högre än utflödet. Sedan är det svårt att veta vad detta tryck beror på när det pågår ett krig i Ukraina och många kämpar för att klara sig ekonomiskt med dagens höga inflation och höjda matpriser.

Alla vi som behandlar psykisk ohälsa står inför en rejäl utmaning. Något vi kan rekommendera de flesta är att röra på sig. En studie visade att de som var fysiskt aktiva i enlighet med de aktuella rekommendationerna hade en lägre risk att drabbas av depression.

Värdet av fysisk aktivitet mot psykisk ohälsa kan formuleras på olika sätt. Regissören Ingmar Bergman talade om demoner. Han upptäckte att han mådde psykiskt bättre om han varje dag tog en lång promenad. För som Bergman uttryckte det: »Demonerna tycker inte om frisk luft.«